Ny entreprenör för hushållsavfall

Publiceringsdatum : 2016-09-13

Från och med den 1 oktober börjar RenoNorden att hämta ditt avfall.

Var innebär detta för dig? Från och med den 1 oktober börjar RenoNorden att hämta ditt avfall. Tömningen av sopkärlen sker som vanligt och du ställer fram kärlet för hämtning som tidigare. Om din tömningsdag skulle ändras meddelar RenoNorden dig särskilt om detta. Tänk på att ställa ut ditt kärl senast klockan 6 på din tömningsdag.

Har du frågorBil från RenoNorden

Kontakta RenoNordens kundservice på telefon 031-30 00 704 eller e-post
kundtjanst.lerum@renonorden.se. Den 1 oktober börjar Renova hämta farligt avfall och fortsätter som tidigare att tömma slam. Har du frågor kring slamtömning eller hämtning av farligt avfall kontaktar du från och med 1 oktober Renovas kundservice på telefon 0302-238 90 eller e-post kundservice@renova.se

Varför byter vi entreprenör?

Avfallshämtning faller under lagen om offentlig upphandling. När entreprenörsavtalen löper ut sker därför en ny upphandling där flera entreprenörer lämnar anbud. Denna gång blev det RenoNorden som fick uppdraget att hämta avfallet och Renova att tömma slam och hämta farligt avfall.