Nytt dialogmöte om Resecentrum

Publiceringsdatum : 2018-11-05

Lerums kommun bjuder in till dialogmöte 2 avseende Lerums Resecentrums genomförande/uppförande

Ett första dialogmöte genomfördes 2018-06-14. Utifrån alla kloka synpunkter kring förutsättningar för genomförandet av projektet genomförs nu ett andra möte med syftet att konkretisera vad ett upphandlingsunderlag ska innehålla och hur den fortsatta processen ska läggas upp. 

Mer information kommer att presenteras senare. 

Tid och plats:

Mötet riktar sig till entreprenörer och branschfolk. Tisdag 4 december klockan 14–18 i konferensrum Björken i kommunhuset vid Bagges torg i Lerum.  Anmälan sker till projektledare Tordh Lindgren, Lerums kommun, tordh.lindgren@lerum.se