Nytt logistiklager byggs i norra Stenkullen

Publiceringsdatum : 2017-07-06

Lerums kundcenter KomIn får en del förfrågningar om vad som byggs i Stenkullens industriområdes norra del. Det är logistikföretaget Frode Laursen som har köpt privat mark och fått bygglov för en industrilokal.

Frode Laursens nya byggnad - fasadenFasadritningar.

Den beviljade bygglovsansökan avser nybyggnation av verksamhet omfattande cirka 17 800 kvadratmeter byggnadsarea. Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område, som anger bland annat industri och lager.

Lager för dagligvaror 

Frode Laursen har i ett pressmeddelande uttryckt ett ökat behov av ännu mer lagerplats i Göteborgsområdet. Den nybyggnation som nu pågår är ett modernt logistiklager för att kunna hantera företagets kunder inom främst dagligvaruhandeln. Bygglovet är etapp ett av tre och företaget förväntar sig att anläggningen, fullt utbyggd, bör skapa 80-120 arbetstillfällen.
Etapp ett invigs i april 2018 om allt går enligt planerna.