Nytt medborgarlöfte - öka tryggheten runt Flodas och Lerums stationsområden

Publiceringsdatum : 2019-06-17

Öka tryggheten runt stationsområdena i Floda och Lerum. Det är fokus för det nya medborgarlöftet, som görs gemensamt mellan polisen och Lerums kommun.

700 medborgare i Lerums kommun svarade på en trygghetsenkät under november/december 2018. Nu har svaren bearbetats och analyserats. Det trygghetsproblem som medborgarna upplever vara som störst, ligger till grund för det nya medborgarlöftet.

- Tillsammans med kommunen ska vi jobba för att öka tryggheten vid stationsområdena i Lerum och Floda, säger kommunpolis Eva Strömblad.

- Det gör vi bland annat genom att stödja nattvandrarna, för att kunna få fler aktiva nattvandrare och öka tryggheten när mörkret fallit, säger Mikaela Andersson, säkerhetssamordnare i Lerums kommun.

- Vi sätter fokus där invånarna själva upplever otrygghet. Det har hög prioritet att alla ska känna sig trygga i Lerums kommun. Nu ökar vi tryggheten med gemensamma krafter, säger kommunalråden i Lerums kommun, Alexander Abenius, Eva Andersson, Lill Jansson, Christian Eberstein och Renée Norgren Jeryd.

Målet att öka tryggheten sker genom ett antal aktiviteter.

  • Trygghetsvandring vid varje stationsområde - inventering för att kunna göra trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Ansvarig: Lerums kommun/Polisen
  • Aktivt arbete för utemiljön - skapa trygga miljöer genom att snabbt åtgärda skadegörelse och klotter samt hålla platserna rena och trivsamma. Ansvarig: Lerums kommun
  • Nattvandring - fortsätta stödja nattvandrarna för att utöka antalet aktiva nattvandrare. Ansvarig: Lerums kommun
  • Ökad synlighet och närvaro - trygghetsskapande. Ansvarig: Polisen
  • Hålla medborgardialog med frågeställningar om otrygghet - utvärdering om lovade aktiviteter gett resultat. Ansvarig: Lerums kommun/Polisen

Nytt samverkansavatal

Polisen skriver också ett nytt samverksavtal med Lerums kommun i samband med att medborgarlöftet lanseras. Samverkansavtalet gäller 2019-2022.

Medborgarlöftet gäller under tiden 1 juni 2019-1 juni 2020. Aktiviteterna följs upp i det lokala brottsförebyggande rådet.