Nytt pilotprojekt för digital tillsyn nattetid inom äldreomsorgen

Publiceringsdatum : 2018-11-20

I höst har ett pilotprojekt startat där hemtjänsten inom sektor Stöd och omsorg i Lerum testar digital tillsyn nattetid med trygghetskamera. Projektet kommer att pågå fram till 1 mars 2019

Ett mindre antal utvalda personer med tillsyn beviljad av biståndshandläggare kommer efter överenskommelse med personen att få en trygghetskamera installerad hemma. Nattpersonalen inom hemtjänsten kan då utföra tillsynen digitalt, som ett alternativ eller komplement till ett fysiskt besök.

Alla uppskattar inte besök nattetid eller får störd nattsömn innan och efter besöket av hemtjänsten. Är man lättväckt, kan dörrar som öppnas och lampor som tänds vara besvärande. Personalen gör många gånger schemalagda tillsynsbesök med den enda uppgiften att kontrollera att allt är som det ska. Detta kan upplevas som störande och otryggt av den enskilde, och risken för fallolyckor ökar till följd av besöken. Med hjälp av trygghetskamera kan tillsynsbesök nattetid göras effektivare, enklare och utan att störa.

När pilotprojektet avslutats kommer det att ske en utvärdering för att undersöka om digital tillsyn med trygghetskamera kan användas som ett komplement till traditionell fysisk tillsyn i framtiden.

Kontakta projektledare Maria Hansson för att få veta mer om digital tillsyn nattetid med trygghetskamera.

Kontaktinformation:

Maria Hansson
Utvecklingsledare e-Hälsa
Enheten för verksamhetsstöd
Sektor stöd och omsorg
maria.hansson2@lerum.se
Direkt: 0302-52 15 32