Ökad olovlig körning på moped

Publiceringsdatum : 2021-09-01

Lerums kommun får många ärenden som gäller farlig eller olovlig körning med moped på vägar, gång- och cykelbanor. Detta är något vi inte kan få bort genom ombyggnationer.

Gupp har låg effekt på mopeder, och att anlägga gupp på gång- och cykelbanor hindrar framkomligheten för personer med rullstol, rullator och barnvagnar. Att sätta upp grindar eller bommar som tvingar mopedister att sänka farten minskar också framkomligheten för andra personer, men är även farligt för mopedister och cyklister eftersom de kan orsaka skador vid en eventuell olycka.  

Det är endast moped klass II som får köra på cykelbanor. Om din moped går att köra snabbare än 25 kilometer i timmen (km/h), eller har en motoreffekt över 1kiloWatt (kW) är det en moped klass I även om den i dagsläget är oregistrerad. Moped klass I ska vara registrerad och ha registreringsskylt monterad baktill på fordonet och vara trafikförsäkrad för att få köras.

Vi vill uppmana alla vårdnadshavare till mopedförare att prata med sina ungdomar om att följa de trafikregler som finns, och visa hänsyn till andra som vistas ute i trafiken.

  • Inte ha race på vägarna. Detta är inte bara farligt utan stör även kringboende.
  • När moped klass 2 framförs på cykelbana, tänk på att visa hänsyn till de som vistas här.