Ökat återbruk och återanvändning

Publiceringsdatum : 2020-10-14

Svar på insändaren ”Sluta släng fungerande grejer och öka återbruket” i LT den 30 september.

Vi planerar att ta ytterligare steg när det gäller återbruk och återanvändningen på den nya återvinningscentralen i Stenkullen. Hultet har flera möjligheter till återbruk men tyvärr har vi i dagsläget inte plats för att ta emot möbler. Den nya återvinningscentralen i Stenkullen håller på att utformas och vår ambition är att vi ska ha fokus på återanvändning och ta emot så mycket som möjligt, även möbler. För att lyckas med våra ambitioner behöver vi också hitta arenor för avsättning av det som ni lämnar in. Det vill vi få till i samarbete med näringsliv, organisationer och andra kommuner. Med den nya återvinningscentralen kommer vi att få en effektivare avfallshantering och samtidigt bidra till ökad återanvändning och ökat kretsloppstänkande.

Maria Hansen
Renhållningschef
Lerums Kommun