Omfattande testning för att minska smittspridning

Publiceringsdatum : 2021-03-31

Lerums kommun hade förra veckan högst smitta i förhållande till folkmängd i Västra Götalandsregionen. Samtidigt har en omfattande testning pågått.

Vad beror det på att många skolbarn är smittade? Vi frågar Solveig Knutsson, verksamhetschef inom Sektor lärande:

- Vi har en utbredd smitta som, enligt smittskyddsläkarna, domineras av den mer smittsamma engelska varianten i hela samhället. Det drabbar också de yngre.

Vad har ni gjort inom förskolan och skolan för att förhindra smittspridningen?

- Varje förskola och skola jobbar hårt för att förhindra smittspridning. Utifrån varje enhets specifika riskbedömning och förutsättningar har väldigt mycket gjorts ute i verksamheterna för att minska antalet kontaktytor för såväl elever som pedagoger. Högstadiet och gymnasiet har och har haft delvis fjärr- och distansundervisning och vårdnadshavarna har tagit ett stort ansvar när vi även tvingats till distansundervisning i vissa klasser i de yngre årskurserna när pedagoger eller elever drabbats av smitta.

Pedagoger som haft nära eller återkommande kontakt med smittade, ingår i smittspårning och ska via vårdcentralen testa sig för covid-19, även om medarbetaren inte har några symtom.

- Ja, de senaste veckorna har vi haft väldigt många pedagoger som testat sig regelbundet. Det har naturligtvis inneburit stora utmaningar i verksamheten. Men vi gör det för att stoppa smittspridningen. Vi gör så gott vi kan utifrån de förutsättningar som nu råder. Vi har ett gott samarbete med Västra Götalandsregionens vårdcentraler och för en kontinuerlig dialog och avstämning med Smittskydd, säger Solveig Knutsson.

Även många föräldrar har tagit ett stort ansvar för att minska smittspridningen och låtit testa sina barn och sig själva de senaste veckorna. Det kan vara en av förklaringarna till att Lerum uppvisade så höga smittsiffror i förra veckan.

- Vårdnadshavare i Lerum är duktiga på att testa sig och sina barn. Det är vi tacksamma för. På så sätt kan vi gemensamt stoppa många smittkedjor.

Smittskyddsläkare i Göteborg kan också se det positiva i att Lerum lyckas identifiera så många smittade den senaste tiden, om förklaringen är ökad testning. Det bidrar till att begränsa smittspridningen i samhället.

- Pedagoger och rektorer har under det senaste året tagit ett stort ansvar, från förskola till gymnasium, för att bedriva en så trygg och säker undervisning som möjligt utefter de ständigt skiftande förutsättningar som pandemin givit. Det är fantastiskt att se. Att helt stänga förskolor och skolor innebär större konsekvenser för såväl barnen som de arbetsplatser deras vårdnadshavare arbetar på.