Onsdagens soptömning sker som vanligt

Publiceringsdatum : 2018-10-02

Gårdagskvällens nyhet att onsdagens soptömning skulle ändras för vissa adresser i kommunen, är inte längre aktuell. Körschemat är som vanligt, vilket medför att renhållningsabonnenters kärl töms som de brukar.

Renhållningsabonnenter behöver därför inte ställa ut kärlen på annan dag än vad de vanligtvis gör.