Öppet hus om Säveå park 11 januari

Publiceringsdatum : 2018-01-05

Är du intresserad av det nya planerade bostadskvarteret Säveå park i centrala Lerum? Kommunen samråder nu om förslaget samt om tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och ger tillfälle att lämna synpunkter under samrådstiden fram till 24 januari.

Kommunen bjuder in till öppet hus, torsdagen den 11 januari, klockan 16.30-19 i lokal Årummet, kommunhus 2 i gatuplan vid Centrumpassagen 6 i Lerum centrum. Ingen anmälan behövs.
Klicka här för att läsa mer >>.