Ordning och reda i äldreomsorgen

Publiceringsdatum : 2017-11-13

Äldreomsorgen i Lerums kommun har många spännande och svåra utmaningar som måste hanteras framöver. Allt fler blir äldre i den framtida befolkningen vilket är en positiv utveckling. Samtidigt innebär det att behovet av välfärd ökar.

Det i sin tur leder till ökad kostnader som vi måste klara av att hantera. 

-          Inom sektorn arbetar vi för att skapa en långsiktig hållbar organisation med Cristina Alvelin porträttbildChristina Alvelin fokus på att möta dagens och morgondagens utmaningar. Det handlar om att etablera en hållbar struktur och att arbeta med systematik i såväl vårt kvalitetsarbete som i vår styrning och ledning av sektorn. Att skapa bättre ordning och reda helt enkelt, förklarar Christina Alvelin, sektorchef Stöd och omsorg.  

Lerums kommuns äldreomsorg vill ligga i framkant när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare, ha nöjda brukare och bedriva kostnadseffektiva verksamheter med god kvalitet.

-          Sektor Stöd och omsorg behöver arbeta strategiskt och koppla greppet om frågorna kring sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, brukarnöjdhet, lokalförsörjning, ekonomi och verksamhetsuppföljning. Här har vi fortfarande ett stort jobb att göra och jag har det övergripande ansvaret att driva dessa processer i sektorn. Här tar vi nu ett kraftigt nytag.

För Christina är det viktigt att kunna vara tillgänglig för chefer och vara insatt i det utvecklings och förändringsarbete som hon ser är nödvändigt för att kunna driva en resurseffektiv organisation med hög måluppfyllelse. Samtidigt ska hon vara en del i en större helhet och arbeta övergripande med Lerums kommuns bästa för ögonen tillsammans med förvaltningsledningen. Det innebär bland annat att har hon uppdraget att samverka internt och externt i strategiskt viktiga frågor som verksamhetsutveckling, att leva upp till politikernas uppsatta mål, kvalitetssäkring och ledningsstyrning.

-          För mig är det viktigt att verksamhetscheferna har möjlighet att kunna fokusera på sitt uppdrag, vilket försvåras när de grundläggande processerna som är nödvändiga inte riktigt finns på plats. Därför förstärker vi sektorledningen med en biträdande sektorchef med uppdrag att fokusera på verksamhetsområde äldreomsorg. Vi kan nu köra med ett helt annat fokus och tempo i förändringsfrågorna.

I augusti rekryterades därför Lisbeth Olsson som biträdande sektorchef. Lisbeth kommer närmast från Göteborgs stad. Hon har mångårig erfarenhet av äldreomsorg i offentlig sektor.  Vilka kvalifikationer avgjorde till Lisbeths fördel?

-          Lisbeth är kostnadsmedveten, tydlig och modig. Sedan har hon ett personligt ledarskap som jag gillar. Hon är också en lagspelare som tror på delaktighet och som ska finnas där för att stötta verksamhetschefen och enhetscheferna ute på äldreboenden och hemtjänst. Vi har en samsyn i de utmaningar vi står inför: personalförsörjningen, minska sjukfrånvaron och öka nöjdheten hos våra brukare. Lisbeth kan ta ett helhetsgrepp om äldreomsorgen, finnas närmare verksamheterna och blir min förlängda arm.