Otjänligt vatten Hjällsnäsviken, Mjörn

Publiceringsdatum : 2019-07-01

Vattnet vid Hjällsnäsvikens badplats i Mjörn är otjänligt. Vi avråder från bad.

Nytagna prover på vattnet visar höga halter av intestinala enterokocker. Dessa bakterier är vanligtvis inte skadliga i sig men de visar att det kan finnas risk för annan vattenburen smitta. Därför är det viktigt att inte få i sig vattnet. I synnerhet bör inte barn bada då de lättare sväljer vatten när de badar.  

Miljöenheten kommer att ta nya prover för att säkra vattenkvalitén. Tills dess att resultaten inkommer avråder vi från bad.