Otjänligt vatten i Stamsjön

Publiceringsdatum : 2019-06-17

Vi har inte fått nya resultat gällande badet. Vi hänvisar till följande webbsida där kommunens testresultat öppet redovisas.

Klicka här. 

Det är halterna av intestinala enterokocker som visat på för höga värden i samband med de lagstadgade vattenprover som tagits i samband med badsäsongens start.

Dessa bakterier är vanligtvis inte skadliga i sig men de visar att det kan finnas risk för annan vattenburen smitta. Därför är det viktigt att inte få i sig vattnet. I synnerhet bör inte barn bada då de lättare sväljer vatten när de badar.  

Det kan vara stora regnmängder som fört med sig bakterierna till sjön. 

På måndag, 24 juni, är det tänkt att simskolan i Stamsjön skulle starta. Vi återkommer om besked om den i så fall måste flyttas till annan badsjö. 

Sidan uppdateras kontinuerligt med nya information.