Överförmyndarverksamheten flyttar till Alingsås

Publiceringsdatum : 2021-09-01

Överförmyndarverksamheten i Lerums kommun flyttar till Alingsås. Lerums kommun och Alingsås kommun samarbetar. Från den 1 oktober finns handläggarna i Alingsås.

Överförmyndare har till uppgift att kontrollera att förmyndare, förvaltare och gode män sköter sina uppdrag på rätt sätt.

Kontakt

Besöksadress, bara bokade besök:

Rådhuset
Stora torget 1
441 30 Alingsås

Postadress

Alingsås kommun
Överförmyndarsamverkan
441 81 Alingsås

E-post: overformyndarsamverkan@alingsas.se

Telefon: 0322-61 61 60

Fakturaadress

Alingsås kommun
Box 683
441 18 Alingsås