Överklagad detaljplan vid Rurik Holms väg har vunnit laga kraft

Publiceringsdatum : 2018-12-04

Detaljplanen för nya bostäder vid Rurik Holms väg i Floda har vunnit laga kraft. Det står klart efter att mark- och miljööverdomstolen den 3 december meddelat att de ändrar mark- och miljödomstolens dom och fastställer kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för bostäder vid Rurik Holms väg i Floda. Exploatören kan nu tillsammans med kommunen planera för byggnation av nya bostäder på platsen.

Klicka på länken nedan under Mer information för att läsa mer om planerna för bostäder vid Rurik Holms väg.

Mer information