I december på E20 Tollered-Ingared

Publiceringsdatum : 2020-12-07

Projektet löper på, omledningar av trafik är på gång, sprängning berg pågår, broarbeten utförs, anläggande av fördröjningsdammar pågår.

  • Omledning av trafik i höjd med Nääs kommer att ske inom kort, från norrgående till södergående körfält. All trafik kommer således gå i södergående körfält under en längre period.
  • Nääs – Trafikverket kommer att behöva stänga av Olas Sväng (under bron) helt under 9-11/12 mellan klockan 18-06 (två nätter).
  • Den 14-17/12 mellan klockan 8.30-15.30 kommer Båt-Johans väg att vara avstängd för fordonstrafik.
  • Schakt, fyll, ledningsläggningar, montering räcken och beläggning fortgår utmed hela sträckan.
  • Tollered Ström, bro och dess underfart arbetas vidare med, gjutning planerad till innan jul och lokal störning kommer förekomma fortsättningsvis, fram tills gjutningen är klar. Låg höjd och avsmalnat körfält under bron för all trafik, höjdhinder under bron ligger troligtvis kvar tills januari. Arbete utmed Båt Johans väg fortsätter med montering av bullerskärmar.
  • Omledning av trafik i höjd med kommande nya motet Högalid (i höjd med Ormåsvägen och Tolleredskogsväg) kommer att ske under denna vecka (v.49). Omledningen innebär att all E20-trafik läggs på kommande på- avfart samt lokalväg.
  • Faunabrons stöd formas, armeras och gjuts – arbetet pågår ett antal månader framöver.
  • På- och avfarter Kärrbogärde är nu permanent stängda.