Pågående arbeten vid gång- och cykelväg i Höjden

Publiceringsdatum : 2018-08-22

Sedan i måndags kväll har schaktningsarbeten utförts nedanför gång- och cykelvägen vid Höjdens bostadsområde. Detta för att avlasta slänten vid gång- och cykelvägen. Arbetet beräknas vara klart torsdag morgon.

Under tiden arbetet pågår kör arbetsfordon i området. Gång- och cykelvägen är avstängd de sträckor där arbete görs och arbetsfordon passerar. Vi ber om överseende med den trafik det innebär under arbetets gång, sena timmar på dygnet.

Avspärrningarna

När schaktningsarbetet är klart tas avspärrningarna bort. Gång- och cykelvägen längst ner i området kommer vara lite smalare att ta sig fram på en tid, medan fortsatta mätningar görs i området.

Sprickor i asfalten

Lerums kommun gör åtgärderna för att avlasta slänten nedanför gång- och cykelbanan. Det fanns sedan tidigare en del sprickor i asfalten och några nya uppmärksammades i förra veckan, vecka 33. Efter regnet i helgen visade de geotekniska mätningarna att sprickorna i gång- och cykelvägen blivit något större.

Positiva effekter

Vi har haft både intern och extern expertis på plats, bland annat från Statens Geotekniska Institut. Under fredag den 17 augusti sattes mätutrustning upp för att kunna bevaka vad som händer i marken. Effekterna av arbetet ser positivt ut där schaktningen ska hindra vidare sprickbildning.

Tack för visad förståelse under tiden vi arbetat i området.