Pandemilag börjar gälla från 10 januari

Publiceringsdatum : 2021-01-08

Syftet med den tillfälliga lagen är att ge regeringen och andra myndigheter utökade möjligheter att införa åtgärder, utan att begränsa verksamheter som kan genomföras smittsäkert.

Regeringen kan besluta om begränsade öppettider eller hur många personer som får vistas i en lokal eller plats. I mycket allvarliga fall kan verksamheter helt stängas ned eller av.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

  • teater, bio, fotbollsmatcher och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • gym, campingplatser, djurparker, museer och andra platser för fritids- eller kulturverksamhet.
  • butiker, köpcentrum och liknande.
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik.
  • lokaler, exempelvis festvåningar, och platser för privata sammankomster.
  • allmänna platser, som parker och badplatser.

Regeringen kan också införa förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på allmän plats. Den tillfälliga covid-19-lagen ska gälla från och med den 10 januari till och med 30 september 2021.