Panelsamtal kring företagens betygsättning av myndighetsservice

Publiceringsdatum : 2021-05-03

Lerums kommun ligger på topp när företagen betygsätter kommunens myndighetsservice. Det visar resultatet av Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, Insiktsmätning. Vad är det som ligger bakom det goda resultatet och hur kan vi bli ännu bättre? Ta del av panelsamtalet, onsdag den 5 maj, där representanter från företag och från Lerums kommun belyser det lokala företagsklimatet.

Inom alla områden som mäts höjer kommunen sina resultat, bland annat vad gäller bemötande, kompetens och effektivitet, visar mätningen.

Ta del av panelsamtalet via filmen nedan.