Påverkad framkomlighet vid Båt-Johans väg i Tollered

Publiceringsdatum : 2021-03-05

I samband med utbyggnaden av E20 Tollered-Ingared kommer framkomligheten vid Nääs Fabriker att påverkas i vår.

In- och utfart vid Båt-Johans väg påverkas från och med måndag 8 mars.  Projektet börjar schaktningsarbeten på Båt Johans väg för den kommande nya anslutningen av på- och avfarten till E20.

Alla fordon har framkomlighet, men någon väntetid kan förekomma. Underlaget är grus istället för asfalt.

Vägbygget kommer senare leda till större påverkan på trafiken till/från E20 vid Nääs fabriker, Tolleredsmotet mellan 20 mars-20 april. Mer information kommer när det är dags.

Fram till sommaren 2021 kommer sprängningsarbeten att utföras på vägsträckan Tollered-Ingared. Sprängningar kan förkomma på vardagar, upp till tre gånger per dag mellan klockan 9-15. Vid sprängningarna kommer trafiken att stoppas helt i upp till tio minuter.

Klicka här för att läsa mer på Trafikverkets hemsida.