POSOM-gruppen redo för insatser via allvarliga händelser

Publiceringsdatum : 2020-10-15

Lerums kommuns POSOM-organisationen består av ett 20-tal rekryterade personer som regelbundet genomför utbildningar och övningar. Gärna i samarbete med Räddningstjänsten i Stenkullen.

POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) är en frivillig krishanteringsorganisation som bygger på ett nätverk mellan bland annat räddningstjänst, polis, sjukvård, kyrkan och kommunen. POSOM ska kunna aktiveras vid allt från stora katastrofer till allvarliga händelser av mindre storlek.

- Vi har en väldigt aktiv och kompetent POSOM-grupp i Lerum. Dessutom har vi ett unikt och fantastiskt samarbete med Räddningstjänsten i Stenkullen. De är mycket samarbetsvilliga och enkla att ha att göra med, säger Frida Emanuelsson, beredskaps- och POSOM-samordnare i Lerum.

Torsdag 8 oktober hade POSOM-gruppen övning tillsammans med Räddningstjänsten.

- Vi hade en gemensam dragning om pandemin och vilka erfarenheter vi kan dra av den. Sedan fick vi närvara, ta del av och delta med en markör när de tränade på trafikolycka och säkert uttag på Räddningstjänstens övningsfält i Stenkullen.

I Lerums POSOMS-grupps styrgrupp ingår representanter från Lerums kommun, Polisen, sjukvården, Räddningstjänsten och Svenska kyrkan.