Prata om det: Alkohol på Valborg

Publiceringsdatum : 2017-04-27

Åtta av tio tonårsföräldrar i länet tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol under Valborgsmässoafton. Drygt hälften är oroliga för att alkoholen ska leda till att deras tonårsbarn ska råka illa ut.

Det visar en ny undersökning genomförd av IQ, som är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.
- Valborg är en riskhelg då många ungdomar kommer i kontakt med alkohol. Att prata med sitt barn om alkohol är att visa att man bryr sig, säger Ulrika Ankargren, länssamordnare i Västra Götaland.

Motverkar langning

I Västra Götaland samverkar sedan flera år Länsstyrelsen, Polisen, kommunerna,   Länsnykterhetsförbundet, Systembolaget och Centralförbundet för alkohol och   narkotikaupplysning för att motverka langning till minderåriga. I år får de även stöd i arbetet av IQ.

Tonårsparlören 

Inför Valborgsmässoafton får alla vårdnadshavare i länet, vars barn fyller 14 år under 2017, IQs bok Tonårsparlören hemskickad till sig. Tonårsparlören ska underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar och innehåller   bland annat kapitel som "Hur pratar man om alkohol?", "Bjuda   hemma?", "Köpa ut?", "Sociala medier" och "Festivaler". Årets version finns att läsa på www.tonårsparlören.se. Parlören finns även på engelska och som ljudbok.

Fem tips till tonårsföräldrar inför Valborg

1. Visa att du bryr dig

Prata med din tonåring om Valborg, vad ska de göra, vilka ska de träffa, var ska de vara. Berätta hur du ser på alkohol, tider osv.

2. Bjud inte på alkohol och köp inte ut

Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och de dricker också mer Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn "visar" du att det är ok att de dricker. Risken att ditt barn råkar illa ut ökar också.

3. Hjälp till att säga nej

Som förälder är det viktigt att ge sitt barn bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, även när alla andra säger ja.

4. Håll kontakten

Det är bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon. Det är även bra att som förälder finnas tillgänglig om något skulle hända.

5. Kom överens med andra föräldrar

Prata med andra föräldrar om hur de ser på alkohol, vilka tider som gäller för deras barn och så vidare.