Rabatt på e-tjänstansökan för värmepump och enskilt avlopp

Publiceringsdatum : 2021-04-26

Du som söker om tillstånd till enskilt avlopp eller anmäler värmepump på lerum.ses e-tjänst med e-legitimation får rabatt på cirka 500 kronor (531 kr rabatt år 2021) på avgiften för tillståndet/anmälan.

Rabatten och e-tjänsten börjar gälla måndag 26 april 2021.

Skillnaden för dig som söker är egentligen ingen. Det ser ut som förut. Skillnaden är att kommunens miljöenhet kopplat e-tjänsten för anmälan värmepump och ansökan enskilt avlopp till ett ärendehanteringssystem vilket förenklar hanteringen av ditt ärende. Systemet, som kommer att byggas ut ytterligare innan sommaren, är en del av kommunens digitaliseringsresa för att göra lerum.se till en äkta servicewebb och där kommunen kan erbjuda fler tjänster de timmar på dygnet det passar dig som invånare, näringsidkare eller besökare bäst.

Här hittar du alla e-tjänster på lerum.se som vanligt och loggar in med Bank-ID.

Inom kort införs också en helt ny e-tjänst där du kan följa ditt miljöärende och lämna in kompletteringar i ärendet, se vilka handlingar som finns i ärendet och hämta sitt beslut.

Vi hoppas också få in mer kompletta ärenden på detta sätt som gör att vi kan handlägga ärendet snabbare och enklare.

Senare kommer vi även bygga ut med fler och fler äkta e-tjänster.