Rätt barnomsorgsavgift 2018

Publiceringsdatum : 2020-02-26

Har du fått en extra faktura för 2018-års barnomsorg nyligen? Eller pengar tillbaka? Kommunen följer i efterhand upp att rätt avgift debiterats genom kontroll av taxerad inkomst hos Skatteverket i förhållande till den inkomstuppgift platsinnehavare lämnat.

Om kontrollen visar att den taxerade inkomsten varit högre görs efterdebitering på mellanskillnaden i avgiften och om kontrollen visar att den taxerade inkomsten varit lägre återbetalas mellanskillnaden i avgiften via utbetalningsavi.

Läs mer om barnomsorgens avgifter och regler här.