Reglering av bebyggelse i Aspenäs villastad

Publiceringsdatum : 2018-06-11

Hur ska Aspenäs villastad utvecklas framöver? Nu ska kommunen ta fram reglering för bebyggelseutvecklingen i området.

Idag finns varken detaljplan eller områdesbestämmelser för Aspenäs villastad. Nu tar kommunen grepp om den framtida utvecklingen. Efter sommaren kommer ett förslag presenteras för politikerna i kommunstyrelsen, i vilken riktning kommunen ska arbeta. Det kan antingen handla om att ta fram en detaljplan för området eller ta fram områdesbestämmelser för Aspenäs villastad.

Tills en reglering är framme kommer kommunen vara restriktiv med att bevilja avstyckningar eller annan bebyggelseutveckling i området. En detaljplan eller områdesbestämmelse tar ungefär två år att ta fram, där ingår samråd där invånarna kan tycka till.

Aspenäs villastad började utvecklas på 1920-talet runt Aspenäs säteri. De tidigare villorna går i 1920-talsklassicism. Området fortsatte att bebyggas och flera olika arkitekturstilar finns representerade. Här finns egnahemsbebyggelse och även utställningsvillor från villautställningen 1929.