Renovering av vattenledningar i Öxeryd, Häradsvägen och Floda portar

Publiceringsdatum : 2020-10-14

Vi kommer att renovera spillvattenledningar under vecka 43 och 44 i Öxeryd, Häradsvägen och utanför förskolan i Floda portar. Metoden kallas relining och används när det är svårt att komma åt eller för att inte behöva gräva upp gata eller mark. Ett nytt rör skapas inuti det gamla.

Denna vecka har ledningarna filmats; bland annat för att se att det inte finns några hinder i vägen.

Renoveringen utförs mellan två brunnar i taget. Först stängs spillvattenledningen eller leds om. Vid startbrunnen blåses ett mjukt plastmaterial in i röret. När det kommit ut på andra sidan släpps vattenånga in och materialet stelnar. Från start och slutpunkt kan det komma moln av vattenånga. 

För att komma åt en av brunnarna i området i Öxeryd har vi på VA-enheten byggt en tillfällig väg tvärs över en hage. Det är cirka två kilometer ledningar som ska renoveras i Öxeryd, men själva arbetet utförs bara på några få ställen. Här är det en klar fördel att relina jämfört med att gräva upp hela sträckan.

Renoveringen av ledningarna utförs av Aarsleff som också skickar ut sms till de berörda i närområdet. Arbetet pågår upp till en vecka på respektive plats. Vi räknar inte med att arbetet ska vara störande.