Renspolning av vattenledningsnätet i Lerums kommun startar i maj

Publiceringsdatum : 2021-04-26

Renspolningen av vattenledningarna är ett långsiktigt arbete som tar sju år innan alla kommunens vattenledningar är renspolade. Arbetet görs i etapper; din fastighet påverkas normalt en till två dagar då vattnet stängs av. Spolningen är en del av vårt underhållsarbete och görs för att säkerställa en fortsatt god vattenkvalitet. Vi startar i Lerum vecka 18 och etappen från Rydsberg till Aspenäs.

För att spola ur ledningarna används en metod som heter luft-vattenspolning. Det innebär att en blandning av vatten och tryckluft leds in och spolas ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet rensar bort avlagringarna (järn, mangan och kalk) i röret.

Läs mer: Renspolning av ledningsnätet i Lerums kommun