Resultat av enkät om kommunens stöd till föräldrar

Publiceringsdatum : 2018-04-06

På uppdrag av Lerums kommun har Göteborgsregionens kommunalförbund undersökt olika aspekter av stöd till föräldrar och barn i kommunen. Nu finns resultatet av studien.

Den första delstudien handlade om att undersöka arbetet på familjecentralen i Gråbo, som i första hand vänder sig till familjer med barn i åldern 0–6 år boende i Gråbo. Den andra delstudien handlade om att undersöka hur föräldrar till barn i åldrarna 7–15 år, i hela kommunen, uppfattar möjligheten till stöd till deras barn och stöd i föräldrarollen. Syftet med delstudie två var att undersöka vilken kännedom vårdnadshavare har om befintligt stöd i kommunen. Vårdnadshavare i kommunen, med barn i årskurs 2, 5 eller 8, har erbjudits möjlighet att svara på en enkät. Studiens tredje del har syftat till att undersöka vilka erfarenheter och tankar som professionella aktörer har om det stöd som erbjuds idag och eventuella förbättringsområden. Målgruppen för enkäten var personer som i sin yrkesroll arbetar med barn och deras familjer i Lerums kommun. Även här användes en enkät som skickades ut till 314 professionella. Resultatet från studien utgör en del i planeringen av stöd till barn, unga och familj i Lerums kommun. Undersökningen genomfördes under 2017, och du hittar rapporten via länken nedan under Mer information.