Kommunens konsumentvägledare besöker Riddarstens Träffpunkt

Publiceringsdatum : 2016-10-11

Fredag den 4 november klockan 10.30-11.45 kommer kommunens konsumentvägledning till Riddarstens Träffpunkt.

Där har du möjlighet att få information och ställa frågor. De hjälper även till med privatekonomi, familjerätt, marknadsföring, reklam, miljö, produktsäkerhet, försäkringar och marknadsundersökningar.

Träffpunkten är öppen 10.00-14.00.
Kontaktpersoner:
Anna Johansson Tel: 0302-52 19 54
Barbro Ringhage Tel: 0302-52 13 06

Välkomna till Riddarstenshöjden 9, Lerum