Röjning under kraftledningen i Tollered

Publiceringsdatum : 2021-02-15

Vattenfall kommer, med start vecka 8, att utföra röjningsarbete utmed högspänningsledningen i norra Tollered, fastighet Tollered 4:47.

Röjningsarbetet kommer att utföras av Svensk Skogsservice AB på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB.
Projektledning av röjningen kommer Amund Consulting AB att ansvara för.
Besiktning av farliga kantträd kommer att ske efter röjningsarbetet är klart.
Beräknad start under 2022.