Rondellskötsel i Gråbo

Publiceringsdatum : 2020-09-30

Vår replik på insändare i Lerums tidning. Införd även i Lokalpressen Lerum.

Blommorna som såtts vid rondellen Monvägen/Gråbovägen ingår i Lerums kommuns koncept Växtrum Earth Square meter. I år har Växtrum satsat på Earth Square meters, ett tema som gått igen i många av kommunens aktiviteter. Blommorna bidrar med ett viktigt tillskott av pollen till våra bin, fjärilar, humlor och andra pollinerande insekter. Earth Square meters bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Detta är också anledningen till att kommunen slår gräset vid dikesrenarna mer sällan. Under september kommer vi att slå och kratta upp blommorna i rondellen. Blommorna är fleråriga och blommar vid olika tidpunkter. Det tar flera år att bygga upp en bra äng, så i höst kommer vi att lägga ut fler ängsfrön.

Rondellen vid infarten till Hjällsnäsvägen i Gråbo tillhör Trafikverket, som ansvarar för att både vägen och rondellen sköts om. 2019 ansökte kommunen om en hastighetssänkning längs vägen till 50 km/timme, vilket skulle öppna för att kommunen långsiktigt skulle kunna sköta rondellen. Vi fick avslag på ansökan till Länsstyrelsen, som tagit in synpunkter från Polismyndigheten och Trafikverket. Trafikverkets uppfattning är att nuvarande hastighet, 70 km/timme, är väl avvägd, och Länsstyrelsen gick på den linjen. Avslaget innebär att vi av säkerhets- och arbetsmiljöskäl inte kan gå in och sköta rondellen. Vi har inte släppt frågan utan fortsätter att föra diskussioner med Trafikverket.

Annika Andersson
Verksamhetschef Teknisk service