GR (Göteborgsregionen) imponerade av Röselidsskolan

Publiceringsdatum : 2017-09-11

I början av september gjorde nätverket GR Skola- Arbetsliv sitt debutbesök som tillägnades Röselidsskolan. Arbetsgruppen valde Röselidsskolan då skolan har tagit ett nytt grepp om hur man skapar kompetenser hos elever som är eftertraktade i framtidens arbetsliv. För potentiella framtida arbetsgivare är det förstås intressant.

– Jag tycker det är en viktig diskussion om vad som är framtidens kompetens, och vad man behöver lära sig och hur man gör det. Redan vid planeringsstadiet av nya Röselidsskolan diskuterade vi hur framtidens lärmiljöer kan se ut. Vi tänkte nytt kring hur undervisning kan ske, personalens arbetssätt, och hur lokaler redan på arkitektstadiet kan utformas för att ge en inspirerande studiemiljö för eleverna, säger rektor Lennart Nilsson. 

Under förmiddagen berättade Lennart Nilsson för gruppen om vad som motiverar dagens unga; vi tror att elever numer inte presterar utifrån att de måste, utan det är något annat som de presterar utifrån. Från att tänka plikt och lydnad lutar sig Lennart mot engagemang och drivkraft hos eleverna.

– Hållbarhet, inte minst ur ett socialt perspektiv, samt de mjuka kompetenser vi ska arbeta med i skolan enligt läroplanen var absolut i fokus i planeringsstadiet av de nya skolorna i Gråbo, där Röselidsskolan är en bland dem, kommenterar Lennart Nilsson.

Entreprenöriellt lärande

Det nya greppet ackompanjeras också av entreprenöriellt lärande, vilket bland annat innebär att man jobbar i helheter och eftersträvar samarbete med verkliga mottagare. Exempelvis har några av de yngsta eleverna gjort en bok som handlade om kroppen, som nu ligger i Gråbo vårdcentrals väntrum.

– Där fick vi ett ämnesövergripande tema och en extern mottagare. Det är ett bra exempel på samarbete med arbetslivet då elevernas lärande blir till nytta för någon annan. Relaterat till det är att vi tidigare vill ta upp kontakt med arbetsgivare och arbetslivet, och på så sätt jobba med partnerskap, summerar Lennart Nilsson.

Gruppen från Göteborgsregionens näringslivsarena blev särskilt intresserade av hur skolan jobbar i ämnesövergripande projekt. Vissa kunskapsområden kan återkomma inom flera ämnen och för att hinna med det är det viktigt med ett effektivt arbetssätt.

– På så sätt vill vi koppla ett ämne in i ett bredare perspektiv och till en helhet, säger Lennart Nilsson.

Efter en stund började frågor i gruppen att dyka upp, bland annat var man intresserad av hur skolans resultat hade ändrats. Meritvärdet har kanske inte ändrats nämnvärt, men däremot har de sociala aspekterna blivit bättre. Ett resultat som Lennart Nilsson vill lyfta fram är att eleverna går ut skolan med mycket större framtidstro idag jämfört med tidigare.

 

Personer i skolkorridorerRundvandring i Röselidsskolan Foto av: Emma Söderblom

Rundvandring och lunch som avslut

Efter presentationen fick gruppen en visning av Röselidsskolan. Rundvandringen visade både hur lokalerna var utformade och hur undervisningen gick till.  Temat för den här veckan i årskurs 4-5 var kroppen och bland annat hälsade vi på elever som gjorde egna glasögon. En annan grupp diskuterade tillsammans med gruppledaren vad som händer i tarmarna om man inte går på toaletten tillräckligt ofta.

– Ja, jag tycker arbetssättet är helt fantastiskt. Jag blir jätteinspirerad. Vad som också är imponerande är att personalen som vi har pratat under rundturen, är alla med på arbetssättet. Det är på så sätt väl integrerat i organisationen, tyckte Göteborgsregionens utvecklingsledare Johanna Redelius. 

Att det nya greppet imponerade på besökarna visade sig i hur man tänker som arbetsgivare. 

– Vilken skola! Det är ett kreativt och engagerande lärcenter som följer eleven genom hela grundskolan. Jag tror att Röselidsskolan är helt rätt ute när man utbildar för framtidens medborgare. Där eleven tar ansvar för sitt lärande och föder nyfikenhet och engagemang till att vilja lära sig mer! Det kommer dessa elever ha stor glädje av när de i framtiden ska komma ut på arbetsmarknaden. I min bransch – besöksnäringen – är det just engagemanget som är den stora drivkraften, sade Maria Ek, kommunikationsansvarig för Visita, branschorganisationen för Svensk besöksnäring.

Studiebesöket avslutades med en gemensam lunch i matsalen, där det serverades köttfärs och vegetarisk färs med pasta.