Rötskadat träd vid Aludden nedtaget

Publiceringsdatum : 2018-08-15

I tisdags tog parkenheten ner ett bokträd vid Aludden i Lerum. Trädet hade rötskador på flera ställen i stammen, vilket påverkade trädets förmåga att stå emot den kraftiga vinden som kom med blåsten Johanne fredagen 10 augusti.

Under fredagen säkrade väg- och parkenheten platsen för att kunna ta hand om resterna av trädet. Under helgen blåste dock ytterligare en stor gren ner. Eftersom skadorna på trädet var så omfattande att det skulle utgöra en risk för allmänheten, beslutade parkenheten att trädet skulle tas ner.