Rundabordssamtal om delaktighet i vård i hemmet

Publiceringsdatum : 2019-05-09

Vad är det att vara delaktig i vården? Hur skapas en trygghet i närvården? Det och andra frågor diskuterades när företrädare för olika intresseföreningar för äldrefrågor bjöds in till Lerum för att prata med vårdgivarnas företrädare.

samtal vid bordetInbjudan kom från organisationen SAMLA som står för samverkan inom närvården inom Lerums och Alingsås kommuner. Närvårdssamverkan ska kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt.

- När det handlar om sjukvård i hemmet är det många professioner och huvudmän inblandade. Därför är sådana här möten väldigt viktiga. Det blir som avstamp i allas vår strävan att utveckla närvården ytterligare. Och vi är på rätt väg. De siffror vi har från patientundersökningar visar på en mycket positiv utveckling. Patienterna upplever överlag att de får god vård, bra information och känner sig trygga, säger Lotta Jonzén, verksamhetschef för hälso- och sjukvård och förebyggande i Lerums kommun.

De 275 invånare i Lerums kommun som idag har hemsjukvård möter inte bara kommunens femton sjuksköterskor. För att få till en bra helhetsvård är Närhälsans läkare, Socialtjänstens biståndshandläggare, sjukhusens fysioterapeuter och arbetsterapeuter, hemtjänstens undersköterskor och många fler inblandade. Kommunernas hemsjukvård är huvudfåran men regionens allmänna och privata vårdaktörer är i allra högsta grad medaktörer.

- Det finns stora humana vinster med att kunna utföra kvalificerad vård i hemmet. Gränserna flyttas hela tiden. Jag skulle vilja påstå att vi befinner oss i en pågående revolution där det pågår en maktförskjutning i hemsjukvården till patienternas fördel, menar Lotta Jonzén.

samtal runt bordetLotta syftar till stor del på Samordnad individuell plan, SIP. Tanken med SIP är att en fungerande samverkan förenklar för patienten och dess närstående. SIP ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när.

Vid mötet i Lerum onsdagen 8 maj gavs möjlighet till företrädare för intresseföreningar att diskutera frågan med ansvariga i rundabordssamtal. Över en kopp kaffe. Erfarenheterna av hemsjukvården och sjukvården i stort varierar.

- Jag är rätt insatt i frågorna men jag hade ingen aning att SIP fanns. För mig handlar delaktighet mycket om ett gott bemötande, säger Bengt Arenhag från Demensföreningen i Lerum.

- Jag är tveksam till att vi som patienter ska bestämma vården. Är jag sjuk vill främst bli omhändertagen, inte vara delaktiga i alla beslut. Det stora problemet som jag ser det är Närhälsans tillgänglighet. Det är alldeles för svårt att få tider. Det är inte personalens fel, de gör ett fantastiskt jobb, det är organisationen som inte fungerar, säger Birgit Schulz från Östads pensionärsförening & pensionärsråd Lerum.

Birgitta Mattsson från Gråbo pensionärsförening håller inte riktigt med.

- Jag har en annan erfarenhet. Jag har inga problem varken med vårdcentralen i Gråbo eller akuten på Alingsås lasarett. Men vi som sitter här är ju alerta, drivna och har orken. Det är inte alla som har det.

Lena Arvidsson är processledare för SAMLA och medger att det krävs ett omtag för SIP, som ändå har funnits sedan 2010:

- Sådana här träffar är perfekta för att samla alla krafter och synpunkter. Vi är alla överens om att patienter ska känna sig trygga med att få kvalificerad vård i hemmet. Jag är övertygad om att SIP är rätt väg att ge patienten större kontroll, delaktighet och trygghet i vårdprocessen.