Rydsbergsskolan evakuerad på grund av rökutveckling

Publiceringsdatum : 2016-10-06

Rydsbergsskolan fick utrymmas idag vid lunchtid på grund av rökutveckling i ventilationssystemet.

Personal på skolan evakuerade effektivt alla elever. Räddningspersonal har vädrat ur skolan och har gått igenom ventilationssystemet med värmekameror. Polisen kommer att genomföra en teknisk undersökning på platsen. Skolans ordinarie verksamhet avslutades för dagen. Nu kommer en sanering av skolan och besiktning av ventilationen att göras, vilket gör att skolan är stängd i morgon fredag. Det gäller både skolan och grundsärskolan. KTS, fritids för särskolan, håller öppet för de elever som är inskrivna i KTS verksamhet. Den delen av skolan där KTS har verksamhet är inte påverkad av röken och kan därför hålla öppet.

- Personalen gjorde ett jättebra jobb med att tömma skolan och se till att alla elever samlades, snabbt och effektivt. Det är inga stora skador på byggnaden men det luktar mycket rök i vissa delar. Vi välkomnar alla tillbaka på måndag enligt ordinarie schema, säger Niss-Kerstin Hallgren, rektor på Rydsbergsskolan.

Vi frågor kontakta rektor Emil Beckman, emil.beckman@lerum.se