Så här jobbar vi för att stötta näringslivet under coronakrisen

Publiceringsdatum : 2020-03-27

Vi jobbar för ett fortsatt starkt lokalt näringsliv.

 1. Vi för kontinuerlig dialog med företagare, företagarföreningar och ideella initiativ gällande läget och önskade åtgärder och samarbeten under krisen. Åtgärdslistan kan därför komma att uppdateras.
 2. Vi arbetar varje dag med att uppdatera aktuell information ifrån våra samarbetspartners, kommunen, regionen och nationellt på vår hemsida.
 3. Vi arbetar aktivt med att påskynda betalningen för alla arbeten som är utförda åt kommunen.
 4. Önskar ni som företagare anstånd med betalningar till kommunen så kan ni kontakta ekonomienheten på agresso@lerum.se och anstånd kan i nuläget ges med upp till 6 månader.
 5. Under 1 månad (april) kommer alla hyresgäster som hyr kommersiella affärslokaler av Lerums kommun få en hyreslättnad på 50 procent. (Undantaget är rivningskontrakt samt tidigare uppsagda avtal).
 6. Vi har tidigarelagt möjligheten att starta upp uteserveringar. Vill du öppna en uteservering eller utomhusförsäljning så ansöker du som vanligt hos polisen, men vi påskyndar vårt remissförfarande så ärendet hanteras skyndsamt.
 7. Vi tar inte ut någon avgift för tillfällig torghandel under 2020.
 8. Vi har en dialog med företag som har övertalig personal, för att se ifall de kan få timavlönad tillfällig anställning utifrån kommunens verksamheters behov. Vi arbetar även med att förmedla möjligheter till anställning mellan olika företag.
 9. Vi arbetar tillsammans med olika aktörer för att erbjuda utbildningsinsatser för friställda.
 10. Vi utför tillsynsbesök men anpassar oss så det ska fungera så bra som möjligt för er verksamhet.
 11. Vi kräver ingen särskild registrering om du som livsmedelsföretagare ska börja köra ut mat.
 12. Vår företagslots finns för alla företagare som önskar information eller dialog och vi lotsar rätt eller återkommer om vi inte kan svara direkt.
 13. Via vår regionala partner Business Region Göteborg kan vi erbjuda en förstärkt företagslotstjänst. De kan koppla in rådgivning via Företagsakuten om behov och önskemål finns.
 14. Vi arbetar med konceptet ”Supporta dina locals – det gör skillnad” för att våra kommuninvånare ska få kännedom om utbud och erbjudanden på hemmaplan.
 15. Önskar du bli leverantör till kommunen eller har frågor om upphandlingar, avtal med mera är du välkommen att kontakta upphandlingsenheten.

Läs mer på www.lerum.se/naringsliv

Kontakt

Åsa Qvist Ek
Näringlsivschef i Lerums kommun
asa.qvist.ek@lerum.se

Lill Jansson (L)
Tf kommunstyrelsens ordförande
lill.jansson@lerum.se

Eva Andersson (C)
Kommunalråd
eva.andersson2@lerum.se

Christian Eberstein (KD)
Kommunalråd
christian.eberstein@lerum.se

Jeanette Andersson (M)
Ledamot i kommunstyrelsen
jeanette.andersson@lerum.se

Renée Bengtsson (S)
Kommunalråd
renee.bengtsson@lerum.se