Så här ska det se ut runt Mjörnbotorget

Publiceringsdatum : 2018-02-06

Gestaltningsråd och riktlinjer för den offentliga miljön i Gråbo centrum har tagits fram tillsammans med Gråbobor och lokala företag. Syftet med programmet är att ta fram riktlinjer för hur den offentliga miljön på och omkring Mjörnbotorget kan användas.

Hur miljön är utformad och möblerad bidrar i hög grad till ortens samlade uttryck och påverkar det intryck besökaren får. Ett bra samspel mellan torgytan och handlarnas utemiljö samt en enhetlig utformning kan förhoppningsvis säkerställa ett trivsamt, tillgängligt och lättorienterat centrum.

Snyggt och tillgängligt

Programmet är en estetisk vägledning men fyller även ett viktigt syfte i att säkerställa en tillgänglig miljö för alla dess besökare.
Hela programmet är bifogat nederst på sidan.