Så här tar vi hand om invasiva arter

Publiceringsdatum : 2019-04-01

Främmande arter som hotar ekosystemet och den biologiska mångfalden kallas för invasiva främmande arter. Så här kan du begränsa deras spridning.

Har du parkslide, jättebalsamin eller blomsterlupin i din trädgård? Nu när trädgårdssäsongen har dragit igång är det viktigt att hantera dessa och andra invasiva arter på rätt sätt. Dessa arter är exempel på främmande växter som orsakar stora problem när de breder ut sig i våra trädgårdar, parker och naturområden. De är mycket konkurrenskraftiga och spridningsbenägna, och breder ut sig på andra, inhemska arters, bekostnad.

Tänk på att försöka begränsa spridningen:

  • Plantera aldrig invasiva växter.
  • Om du upptäcker en invasiv art i din trädgård, så ta bort den direkt.
  • Lägg aldrig invasiva växter i komposten eller i naturen, utan lämna dem i containern för brännbart på återvinningscentralen Hultet. Lägg dem absolut inte bland trädgårdsavfallet.
  • Släpp inte ut vattenväxter, fisk, signalkräfta eller andra djur i naturen.

Mer information om hur du kan hantera invasiva växter finns i den här filmen som Naturvårdsverket har tagit fram:

Läs mer om invasiva arter >>

Läs vilka som listas som invasiva arter >>