Så stöttar vi föreningslivet under coronakrisen

Publiceringsdatum : 2020-04-30

Föreningsverksamheten är oerhört betydelsefullt för kulturlivet och barn och ungas välmående över tid. Det är en viktig del av den sociala sammanhållningen i samhället. Spridningen av det nya coronaviruset påverkar föreningslivet i Lerum som måste ställa om verksamheten, anpassa sin eko­nomi och försöka uthärda krisen.

Tillsammans kan vi klara det här!

Det här gäller kultur-, barn- och ungdomsföreningar

 1. Ekonomiskt stöd innan sommaren. LOK-stödet som är grunden i kommunens stöd till RF-anslutna föreningar kommer betalas ut i juni istället för i september och kommer bygga på 2019- års siffror.
 2. Kostnadsfri avbokning för tränings- eller matchtider i våra idrottshallar, ishallen eller på kommunens gräsytor.
 3. Fria träningstider på friidrottsarenan under april, maj och juni.
 4. Hyresreduktion under april, maj och juni till de föreningar som hyr hela anläggningar av kommunen.
 5. Extra projektbidrag. Barn-, ungdoms- och kulturföreningar kan söka extra projektbidrag av kommunen under 2020.
 6. Bevarat verksamhetsbidrag för kulturföreningar. Verksamhetsbidrag 2020 utgår från inkomna ansökningar och påverkas inte av effekterna av coronaviruset.
 7. Kulturföreningar behöver inte betala tillbaka för inställda projekt. Bidrag som beviljats för enskilda kulturprojekt som sedan inte har kunnat genomföras med anledning av viruset behöver inte betalas tillbaka.
 8. Anstånd med betalningar till kommunen upp till ett halvår.
 9. Övertalig föreningspersonal kan eventuellt erbjudas timavlönad tillfällig anställning utifrån kommunens verksamheters behov.
 10. Vi kommer inte att kräva in årsmöteshandlingar förrän det åter är möjligt för föreningen att verkställa mötet.
 11. Ta kontakt med din kontaktperson på kommunen för frågor, tips eller stöd.

Dokumentet finns även att ladda ned.