Säkra cykelstråk

Publiceringsdatum : 2018-10-23

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) har kartlagt 108 cykelstråk i 21 kommuner för att öka cyklandet och samtidigt arbeta för ökad säker cykling. NTF skriver att Lerums kommun har bundit ihop knutpunkter på ett snyggt sätt samt hastighetssäkrat farliga korsningar vilket ger så väl Lerumsborna som turister goda möjligheter att uppleva Lerums kommun på cykel på ett säkert sätt.

Läs mer om vilka cykelstråk det handlar om här.