Så svarade Aspenäsborna

Publiceringsdatum : 2019-10-24

Nu är sammanställningen av enkäten gällande kommande områdesbestämmelser i Aspenäs klar. Under några månader kunde de boende svara på en webbenkät med frågor om boendemiljön i området. Enkäten var ett resultat av att politiken ville ha en tidig invånardialog med de boende innan det formella samrådet. Den ger en möjlighet att tidigt i processen fånga upp de frågor som invånarna ser som viktiga för boendemiljön.

Företaget AL Studio har sammanställt svaren från enkäten. Strax över 600 hushåll är berörda och drygt 300 svarade på enkäten. Hela sammanställningen av enkäten finns nedan som en pdf-fil som går att ladda ner. Det är även AL Studio som arbetar med att ta fram ett förslag på områdesbestämmelser.

Möte med de boende


Under torsdag kväll fanns det möjlighet för de boende i Aspenäs att få ställa frågor till tjänstemän och politiker om det pågående arbetet med områdesbestämmelser. På Aspenäs Villaägares Förenings höstmöte informerade bebyggelseantikvarie Kristina Wallman om bebyggelsens värden. Sedan svarade Per-Ola Johannesson, verksamhetschef Sektor samhällsbyggnad, och Eva Andersson (C), kommunalråd med ansvar för Sektor samhällsbyggnad, på de närvarandes frågor.

Samråd

Nästa steg blir samråd som är det formella mötet för att informera om arbetet med områdesbestämmelser. Då samlas det in kunskap om eventuella hinder och problem som kan uppstå. Datum för samråd är inte bestämt. Uppdraget är att det ska finnas ett färdigt förslag på områdesbestämmelser som politiken kan klubba igenom hösten 2020.