Samråd för ny återvinningscentral i Stenkullen

Publiceringsdatum : 2020-10-26

Nuvarande återvinningscentral i Hultet är inte tillräckligt anpassad till de avfallsvolymer som uppkommer i kommunen. Lerums kommun utreder därför möjligheterna till etablering av ytterligare en återvinningscentral i kommunen.

Lerums kommun utreder möjligheterna till etablering på fastigheterna Tollestorp 1:9, Tollestorp 6:10 samt delar av Berg 1:77 och Tollestorp 6:3, inom Stenkullens industriområde.

Syftet med den nya verksamheten är att effektivisera avfallshanteringen i kommunen och att ge bättre service till kommuninvånarna samt även öka möjligheterna till återbruk och återvinning.

Lerums kommun bjuder nu in berörda till samråd under perioden 22 oktober till 22 november 2020. Samrådet är ett första steg i tillståndsprocessen enligt miljöbalkens 9 kapitel. Förslaget finns att läsa på kommunens hemsida www.lerum.se/avc. Under samrådstiden finns handlingen även att läsa på kundcenter KomIn i kommunhuset på Bagges Torg.

Klicka här för att läsa mer om ny återvinningscentral i Stenkullen. 

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen senast 22 november till:

  • kommun@lerum.se eller i brev till:
  • Lerums kommun
    Sektor samhällsbyggnad
    Projektenheten
    443 80 Lerum

Märk yttrandet med ”Samråd ÅVC".