Samråd gång- och cykelväg Tollered-Ingared

Publiceringsdatum : 2020-06-23

Trafikverket planerar för att bygga en gång- och cykelväg mellan Tollered och Ingared i Lerum och Alingsås kommuner. På grund av rådande omständighet genomförs samrådet digitalt. Välkommen med dina synpunkter.

Samrådstid: 18 juni – 11 augusti.

Plats för handlingar: Samrådshandlingen finns tillgänglig på Trafikverkets webbplats - klicka här, under tiden 18 juni–11 augusti år 2020.

Synpunkter: Kan lämnas via brev till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 11 augusti, 2020. Ange ärendenummer TRV 2018/92696.

Mer information
Kim Reesalu, projektledare, tel. 010-123 29 67
E-post: kim.reesalu@trafikverket.se