Samråd inför ny skola i Norra Hallsås

Publiceringsdatum : 2020-12-07

Nu ställer kommunen ut förslaget på en detaljplan för en ny skola i Norra Hallsås på samråd. Samrådet syftar till att ge alla möjlighet till insyn och påverkan för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Skolkapaciteten inom området Norra Hallsås behöver utökas för att kunna ta emot fler elever. Nu finns det förslag på en detaljplan för uppförandet av en grundskola, F-9. Det finns även förslag på en idrottshall som ska kunna användas av både skolan och föreningslivet, och bli en ny mötesplats i området. 

Lämna dina synpunkter

Under samrådstiden, 2 december 2020 till och med 15 januari 2021 har du möjlighet att lämna dina synpunkter på detaljplanen. Tänk på att alla dina synpunkter måste vara skriftliga. 

Inget samrådsmöte

På grund av coronapandemin kommer det inte att hållas något fysiskt samrådsmöte. 

Mer information

Det finns mer information om processen och var du hittar samrådshandlingar. Klicka på den här länken för att få mer information om detaljplanen och om var du kan lämna dina synpunkter kan du läsa här.