Samtal kring demens för anhöriga 23 augusti

Publiceringsdatum : 2021-08-04

När en är anhörig kan det vara ovärderligt att få samtala med andra anhöriga, för utbyte av erfarenheter, tankar och idéer. Nästa tillfälle är måndag 23 augusti klockan 10-11.30.

Nu kan du som är anhörig till någon med demens eller minnessvikt, få möjlighet att träffas för samtal och fika i kommunens lokal i Floda. Träffarna är en samverkan mellan anhörigstödet i Lerum och Demensföreningen i Lerum.

  • Datum: måndag 23/8
  • Tid: 10-11.30
  • Plats: Rurik Holms väg 1f Floda (Postens gamla lokaler)

Anmälan

Anmäl dig till anhörigkonsulent Jessica Gustavsson 0302-52 22 39, jessica.gustavsson@lerum.se