Samtalsgrupp för anhöriga om existentiell hälsa

Publiceringsdatum : 2019-12-12

Efter nyår är det start för en ny samtalsgrupp om de existentiella frågorna i livet. Gruppen träffas vid sex tillfällen och leds av Birgitta Olofsson, anhörigkonsulent i Lerums kommun och Agneta Olofsson, diakon i Svenska kyrkan.

Bro i TolleredSom bas för samtalen använder vi WHOs åtta aspekter för existentiell hälsa.

  • Datum: 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 12/3 och 2/4 kl. 13.00 - 15.00
  • Plats: Träffpunkten för anhöriga, Riddarstenshöjden 9 Lerum
  • Anmälan senast 9/1 till: Birgitta Olofsson birgitta.olofsson@lerum.se
    eller Agneta Olofsson agneta.olofsson@svenskakyrkan.se

Ett samarbetsprojekt mellan Svenska kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan och Lerums kommun