Samtalsgrupp för dig som ger stöd till din partner

Publiceringsdatum : 2020-01-08

När ohälsa drabbar den du delar livet med förändras ofta livet. Mycket blir annorlunda även för dig som anhörig och du ställs inför nya utmaningar.

Du är välkommen till en samtalsgrupp onsdagarna 5, 12, 19, 26 februari och 11 mars klockan 13.30-15.30.

  • Plats: Träffpunkten för anhöriga, Riddarstenshöjden 9 Lerum

Fika för 20 kr.

Ibland är det positivt att få dela sina erfarenheter med andra som har en liknande situation. Anhörigstödet bjuder in till en samtalsgrupp som leds av anhörigkonsulenterna Birgitta Olofsson och Jessica Gustavsson.

Anmälan senast 3 februari till:

  • Jessica Gustavsson, jessica.gustavsson@lerum.se eller 0302-52 22 93 eller
  • Birgitta Olofsson, birgitta.olofsson@lerum.se eller 0301-52 20 88.

Ett samarrangemang mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Lerums kommun.