Avtal med Göteborg om försäljning och servering av tobak och alkohol

Publiceringsdatum : 2021-08-31

Handläggning och tillsyn av serveringstillstånd, tillstånd för att sälja tobak samt anmälan av försäljning av folköl och e-cigaretter övergår till tillståndsenheten i Göteborg från den 1 september 2021.

Lerums kommun har tecknat samverkansavtal med Tillståndsenheten vid Miljöförvaltningen i Göteborgs stad att och från den 1 september 2021 övergår handläggningen och tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av tobaksprodukter, e-cigaretter och folköl.

Samarbetet med Tillståndsenheten i Göteborg innebär konkret bland annat

  • Alla kontakter gällande serveringstillstånd, anmälan av försäljning av folköl och tobak m.m. sker med Tillståndsenheten i Göteborg
  • Blanketter tillhandahålles av Tillståndsenheten (finns på webb)
  • Fakturering av tillsynstaxor, prövningsavgifter m.m. görs av Tillståndsenheten i Göteborg
  • Erbjudanden om kontinuerliga utbildningar i ansvarsfull alkoholservering till de som har serveringstillstånd
  • Krögarmöten
  • Organisationen för yttre, inre och förebyggande tillsyn är förstärkt
  • Taxor och avgifter följer de som gäller i Göteborgs stad från den 1 september 2021
  • Gäller alla typer av tillstånd: tillsvidare/tillfälliga, allmänhet/slutna sällskap, utökad serveringstid, folköl, tobak, catering med mera

För mer information se Tillståndsenheten i Göteborgs hemsida: