Saneringsarbetet i Säveån vid Nyebroparken färdigt

Publiceringsdatum : 2019-07-19

Saneringsarbetet för utsläppet i Säveån vid Nyebroparken blev klart under fredagseftermiddagen, 19 juli. Den läns som låg på vattenytan är borttagen, och kanotister och båtar kan nu passera som vanligt.

Rengöringen har inneburit att utsläppet har samlats upp i två länsar vid Nyebroparken. Länsarna har sugit upp en del av oljan, och resterande utsläpp har sugits upp med slamsugningsbil.

I arbetet med saneringen hittades en femliters oljedunk med lite oljerester i, och med stor sannolikhet är den källan till utsläppet. Oljedunken hittades i höjd med Göteborgsvägen 7.

Saneringsfirman har beräknat att merparten av oljan har tagits upp, vilket blev cirka 4-4,5 liter.