Sänkt hastighet på E20 för ombyggnation

Publiceringsdatum : 2020-06-08

Denna vecka börjar Trafikverkets entreprenör Peab att utföra omfattande förberedande arbeten på E20 med trafikanordningar. Från måndag 15 juni leds trafiken över i södergående riktning. Hastighet sänks till 70 km/h.

Med start måndag 15 juni kommer Peab att påbörja arbeten på norrgående sida med avtäckning berg, jordschakt och läggning av trummor.

Ni som kör sträckan, tänk på att hålla sänkt hastighet, visa respekt för de som jobbar med ombyggnationen och ta höjd för att det tar lite längre tid än normalt.

Läs mer om ombyggnationen av E20 Tollered-Ingared här.